Atelier Alddiel

Het nieuwe kantoor van Zantman Architecten is gebouwd op basis van de bestaande constructie en -contouren van een voormalige vervallen ligboxstal. De fundering, gordingen en spantconstructie zijn waar mogelijk hergebruikt en het asbest-dak is verwijderd.

Het volume is volledig in prefab dampopen HSB-elementen geconstrueerd. Deze elementen zijn opgevuld en afgedekt met een natuurlijke houtvezelisolatie.

De houten elementen zijn geprefabriceerd en de componenten zijn losmaakbaar gedetailleerd en gemonteerd en daarmee is het plan demontabel. De buitenbekleding bestaat deels uit onbehandelde eiken planken die verticaal zijn aangebracht en deels uit thermisch verduurzaamde planken in horizontale richting. De binnenzijde is bekleed met circulaire vezelbeplating (constructief) icm Ecoplex populieren multiplex (afwerking). De kozijnen zijn ook in eiken uitgevoerd.

Door het materiaalgebruik draagt het gebouw bij aan de CO2-reductie. De grote overstekken zorgen voor een passieve koeling. Het kantoor wekt haar eigen energie op middels zonnepanelen icm een lucht-water warmtepomp.Het hemelwater wordt afgevoerd op een natuurlijke vijver en het afvalwater wordt middels een IBA-systeem teruggevoerd op het oppervlaktewater.

Er is in dit project bijzondere aandacht besteed aan natuur-inclusief bouwen door ruimte te geven aan insecten, wilde bloemenbeplanting en vogels om te nestelen.

Door de natuur, de omgeving en sociale aspecten mee te nemen in de plannen, ontstaat regeneratieve architectuur die versterkend werkt op de omgeving en gebruikers. Beplanting, de huisvesting van dieren, de omgang met water en het landschap heeft speciale aandacht gekregen in het plan en er is rekening gehouden met de gezondheid van de gebruikers door bio based, dampopen te ontwerpen, duurzaam vervoer te stimuleren en het gebruik van de buitenruimte aantrekkelijk te maken.

Opdrachtgever: Zantman Architecten
Locatie: Alddiel Leeuwarden
Aannemer: Hooghiemster bouw
Interieur: Zantman Architecten
Fotografie: Studiowoud.nl
Status: opgeleverd