Zantman Architecten richt zich op een integrale ontwerpbenadering, wetende dat samenwerking op verschillende niveaus tot een verhoogde kwaliteit leidt.Wij realiseren ons dat alles wat we vandaag doen ergens uit voortkomt; het vak kan alleen begrepen worden door verdieping in de geschiedenis, de rituelen en tradities. Maar het vak verandert continu. Hoewel we de toekomst niet kennen, probeert Zantman Architecten die zo goed mogelijk in te schatten om continue te anticiperen.

We staan meer maatschappelijk bewust in het vak en maken ecologisch verantwoorde keuzes gedurende het gehele ontwerpproces. Veranderende inzichten hebben ons bewuster gemaakt van onderwerpen als energie, grondstoffen en materiaalgebruik omdat we ons realiseren dat we op al die fronten een circulaire sprong moeten maken. 

VISIE OP ONZE OMGEVING
Onze omgeving is eeuwenlang beïnvloed door het geologisch verleden, natuurlijke ontwikkelingen en de invloed van onze voorouders. Dit vraagt om een respectvolle grondhouding in alles wat we doen. We hebben onze planeet te leen. Dat verplicht ons tot een voortdurende zoektocht naar een meer circulaire aanpak. Zantman Architecten zet zich hier actief voor in, bij iedere ontwerpopgave.

CONTEXT EN PERSOONLIJKE WAARDE
Onze ontwerpaanpak is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de context en de gebruiksruimte. Door de gebruiker uit te dagen worden gedurende het ontwerpproces persoonlijke waarden geïdentificeerd. Deze worden verbonden met ontwerppotenties van de context. Door vaktechniek te combineren met een intuïtieve vormgeving, kan architectuur schoonheid, betekenis en persoonlijke waarde toevoegen aan een project.

TIJDLOOSHEID EN HET HANDSCHRIFT
Een gebouw moet in de basis een bescheiden positie innemen in ruimte en tijd en op een vanzelfsprekende manier beantwoorden aan haar directe omgeving. Daarin moet het ´eigene´ van de plek overeind blijven, wat niet betekent dat een gebouw niet tot verrassing en verwondering mag leiden: Goeie architectuur beweegt zich in onze ogen tussen vrijheid en vastomlijnde regels, tussen verrassing en vanzelfsprekendheid en mag een eigen handschrift hebben. Architectuur moet verder gaan dan het voor de hand liggende en niet vervallen in platte historiserende imitaties of een schreeuwerig ´anders-willen-zijn´.

TOEWIJDING EN INTEGRAAL DENKEN
Wij zien samenwerken hierin als hét nieuwe model: met andere disciplines buiten het vakgebied maar ook binnen de branche. Daardoor ontstaat dynamiek, gelaagdheid en continue vernieuwing. Dit past bij onze visie op het vak dat continu aan verandering onderhevig is en zichzelf voortdurend zal moeten bevragen om nieuwe oplossingen te vinden.

We staan met toewijding in het ontwerptraject en het technische proces. Zo wordt een tijdloze kwaliteit nagestreefd. In onze ogen moet de architect een krachtige rol spelen in deze processen om te zorgen voor blijvende, toegevoegde waarde.