Bio Bizz Hub Paques Balk

Op het terrein van Paques in Balk wordt in opdracht van Paques BV een BioBizzHub gerealiseerd: Een proeftuin om ‘innovators’ te ondersteunen bij het opschalen en het naar de markt brengen van innovaties op het gebied van biobased watertechnologie. Het project wordt in GEAR-verband uitgevoerd.

Het Friese familiebedrijf Paques BV is producent van waterzuiverings- en biogassystemen en is als bedrijf verbonden aan de Watercampus in Leeuwarden. Noord-Nederland groeit enorm op het gebied van watertechnologie. De ‘hub’ zal een belangrijke toevoeging zijn aan dit innovatieproces. Er zijn volop organisaties die helpen bij innovatieve ontwikkelingen, maar een omgeving om prototypes op micro-niveau op te schalen en te vertalen naar een marktconform product ontbrak nog. Meer informatie hierover is te zien op de website www.biobizzhub.com.

Er worden diverse state-of-the-art faciliteiten gerealiseerd: een laboratorium, een proefhal, een werkplaats en ruimtes voor huisvesting en ontmoeting. Naast deze faciliteiten kunnen de start-ups ook gebruik maken van de kennis, de expertise en het netwerk van Paques.

“Met de BioBizzHub versterkt Noord-Nederland zijn internationale kennis- en concurrentiepositie in de wereld flink. Het wordt een ‘community’ waar samenwerking, kruisbestuiving en co-creatie centraal staan”, aldus Joost Paques. (bron: SNN nieuws)

Ontwerp: samenwerkend in GEAR
Opdrachtgever: Paques BV
Locatie: Balk
Projectarchitect: Bart Zantman en Doeke van Wieren
Programma: Laboratoria, onderzoek-, kantoor- en vergaderruimten, kantine, ontmoetingsplein en overige facilitaire ruimten
Oppervlak: 2.000 m2
Realisatie: 2020
Fotografie: egbertdeboer.com