Wadden Centre Afsluitdijk

In het voorjaar van 2018 is het Afsluitdijk Wadden Center geopend. Het gebouw is gebouwd door bouwcombinatie Dijkstra Draisma en ontworpen samenwerkend in GEAR Architectencoöperatie. Het gebouw vertelt onder meer het verhaal van de Afsluitdijk, de Waddenzee en het IJsselmeer, over vismigratie en Blue Energy.

De afsluitdijk verbindt complementaire tegenstellingen: De dijk scheidt zoet met zout, oost en west en verbindt noord met zuid, Friesland met Noord-Holland, het water met de lucht. De dijk is het toneel van zowel de strijd tegen het water als de symbiose van cultuur en natuur. De aard van het gebouw is analoog aan de aard van de dijk: Het gebouw verbindt zich met de plek en ontstijgt deze tegelijkertijd, toont en verbergt, geeft beschutting en neemt die weer weg. En dat op een dramatische manier, waarbij de “polen” elkaar dicht naderen. Zo gaat het gebouw een betekenisvolle en symbiotische relatie met de dijk aan.

Het beleefcentrum krijgt een onderbouw die uit het donkere basalt van de Afsluitdijk gehakt lijkt te zijn, terwijl de lichte gevel van de hierboven zwevende bovenbouw naar het schuimende zeewater verwijst. Het gebouw is zo enerzijds sterk in het landschap verankerd en ermee verweven, terwijl het zich er anderzijds ook van losmaakt, zoals ook de monumentale sluizen doen.

De begane grond van het beleefcentrum bevat een restaurant met bijbehorende voorzieningen. Op de eerste verdieping is een grote rechthoekige ruimte voorzien voor exposities. De ruimte is ingericht met een stormtheater, een interactief aquarium en de werkkamer van ingenieur Cornelis Lely. Een bijzondere 4D-show neemt je mee in de natuur rondom het Wadden Center.

Het gebouw is spectaculair in zijn eenvoud. De strakke hexagonale gevel refereert aan de natuurlijke vorm van de basaltblokken die de Afsluitdijk omkleden. Daarnaast heeft het schuim van het wassende water waartegen de dijk ons land beschermt ook een zeshoekige structuur als dit door een microscoop bekijkt.

“De Nieuwe Afsluitdijk” is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken we aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit.

Voor meer informatie over de projecten zie www.deafsluitdijk.nl

Ontwerp: samenwerkend in GEAR
Opdrachtgever: Provincie Fryslân, Provincie Noord-Holland, gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen en Hollands-Kroon.
Locatie: Afsluitdijk Kornwerderzand
Projectarchitect: Bart Zantman en Doeke van Wieren
Programma: Expositieruimten, restaurant, vergaderruimten, 4D cinema, uitkijkplatform
Oppervlak: 1.550 m2
Realisatie: 2018
Interieur expositie: Bart Zantman ism Anne Makkink
Fotografie: Gerard van Beek