Brugbedieningscentrum It Swettehûs

Het aan de westkant van Leeuwarden te bouwen Swettehûs wordt de nieuwe centrale voor de bediening van circa 40 bruggen in Fryslân. Naast een werkplek voor brugbedienaars is het gebouw en terrein straks uitvalsbasis voor provinciale  vaarwegbeheer en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen.

De provinsje Fryslân wil met de bouw van It Swettehûs een state-of-the-art voorbeeldproject realiseren. In 2025 wil de provincie de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland zijn op het gebied van circulaire economie. Speerpunten zijn naast het gebruik van 100% herbruikbare grondstoffen: flexibel en adaptief, zelfvoorzienend, energiek en gezond, duurzaam waterbeheer, biodiversiteit en het markeren van de westelijke entree van Leeuwarden aan de vaar-, spoor- en autoweg waaraan de locatie is gelegen.

Het wordt een van de meest circulaire gebouwen van Fryslân.

It Swettehûs wordt een statig en duurzaam gebouw. Het ontwerp moest perfect aansluiten op de hoge ambities van opdrachtgever Provincie Fryslân op gebied van circulaire economie. Er wordt daarom veel bouwmateriaal hergebruikt. Gebruikte Basralocus meerpalen worden toegepast voor de constructie, de gevel en de plafonds. Dit zeer sterke hardhout onderstreept het nautische karakter van het gebouw. Damwanden uit het Van Harinxmakanaal krijgen een tweede leven in de haven bij het Swettehûs.

Innovatieve warmtewisselaars in het Van Harinxmakanaal onttrekken warmte / koude uit het oppervlaktewater en zorgen daarmee voor verwarming / koeling van het gebouw.  Warmte uit de serverruimte van de bediencentrale wordt tijdelijk opgeslagen en kan op een later moment gebruikt worden. Zonnepanelen in het talud leveren voldoende energie voor het gebouw, het openen / sluiten van de fietsbrug Ritsumasyl en voor de laadpalen voor elektrische auto’s.

Ontwerp: samenwerkend in GEAR
Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Locatie: Snelliusweg 11, Leeuwarden
Oppervlak: 2.500m2
Projectarchitect: Bart Zantman en Doeke van Wieren
Aannemer: Bouwgroep Dijkstra Draaisma
Terrein: Donker Design
Realisatie: Opgeleverd Januari 2022
Fotografie: Gerard van Beek