Woning Boksumerdyk Goutum

De kavel ligt op een vrije locatie in de polders van de voormalige Middelzee, een historische zeearm in de provincie Friesland. Tussen 1200 en 1300 slibde de Middelzee tot aan het Bildt dicht. Uit deze tijd stamt ook de Boksumerdyk. Deze werd rond 1275 aangelegd tussen de dorpen Boksum en Goutum.

De basis voor het nieuwe plan is een typologisch volume met zadeldak dat we haaks op de Boksumerdyk plaatsen, evenwijdig aan de Zwette. De woonkamer is daardoor puur zuidelijk georiënteerd. Het dak en de gevels zijn bekleed met riet, analoog aan de rieten daken die al eeuwenlang beeldbepalend zijn in het Friese landschap in de vorm van boerderijen, schuren en molens.

De dijk markeert het grensgebied tussen water en land kunstmatig. Riet karakteriseert de overgang tussen nat en droog landschap op een natuurlijke manier. Op deze plek beheersen rietwallen het beeld. De woning gaat op in dit beeld.
De kap is qua vorm gemanipuleerd daar waar we dat nodig vinden. Aan de zuidzijde van de woning ter plaatse van de woonkamer, willen we het terras afschermen van de zuidwestelijke hoofdwindrichting. De kap rekken we hier als het ware uit waardoor een beschutte plek ontstaat. Aan de achterzijde van de woning zetten we ditzelfde middel in ten gunste van een carport en een berging.

Landschap, terras, gevel en kap lopen op een abstracte manier in elkaar over. De puien aan de noord- en zuidzijde zijn afwisselend van hout en glas. Gevelopeningen verspringen in het gevelvlak, die iets terug ligt ten opzichte van de kap zodat deze manifest wordt. Een vide in de woonkamer geeft de woning maximaal licht en biedt uitzicht over het Friese land.

Opdrachtgever: Particulier
Locatie: Goutum

Realisatie: 2008
Fotografie: Peter van der Knoop
Ontwerp: AchterboschZantman Architecten