Circulair hûs van hout en staal – Architectenkrant

Ook de provinsje Fryslân heeft circulariteit hoog op de agenda staan. Over drie jaar moet Friesland ‘de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland’ zijn op het gebied van circulaire economie. Dat ’t de provinciebestuurders menens is, is te zien aan de westkant van Leeuwarden. Daar, op een strategisch kruispunt van vaar-, spoor- en autowegen, is sinds mei van dit jaar It Swettehûs in bedrijf: een nieuwe brugbedieningscentrale, naar ontwerp van GEAR, die voor 100% herbruikbaar is en waarvan 40% zelfs al eerder is gebruikt.

Lees het volledige stuk via onderstaande link:

https://www.architecten-krant.nl/actualiteit/projecten/nl/6442-circulair-hus-van-hout-en-staal.html

Comments are closed